MENU

Openbare ruimte + Stedenbouw

Ketner Olsen ontwerpt mooie en functionele plekken die een meerwaarde geven aan het dagelijkse leven. Ketner Olsen hecht daarbij veel belang aan goede samenwerking en communicatie met de opdrachtgever en toekomstige gebruikers. Zo kunnen wij wensen en behoeftes, kansen en beperkingen, budget en planning tot elkaar te brengen in ontwerp en realisatie. 

Co-creatie

Een goed ontwerp maak je niet alleen. Ketner Olsen werkt in alle fases van het ontwerp nauw samen met de betrokkenen. Dat kunnen opdrachtgevers en beleidsmakers zijn, maar ook adviseurs, samenwerkingspartners en niet in de laatste plaats de toekomstige gebruikers.

Met een open houding en zonder vooringenomen ideeën willen we mensen inspireren en uitnodigen om onderdeel te worden van het proces. Zo geven we samen invulling aan het ontwerp. 


Samen met kinderen onderzoeken
Bekijk het project
De bewoners bedachten een Frans plein
Bekijk het project

Gebruiker Centraal

Wat zijn de behoeften van de toekomstige gebruikers van een plek? Waar hechten ze belang aan, en hoe past de plek in hun dagelijks leven?

Ketner Olsen plaatst de gebruiker centraal. Door ons te verdiepen in de belevingswereld en de wensen van de gebruikers, kunnen we die vertalen naar een zinvol ontwerp. Doel is een ontwerp te maken dat talloze mogelijkheden biedt voor mensen om er hun eigen invulling aan te geven. Want uiteindelijk bepalen de gebruikers het succes van het project. 

Verbinden

We gaan altijd op zoek naar de fysieke en sociale mogelijkheden van een plek. Daarbij kijken we naar de potenties van het landschap en de stedenbouwkundige omgeving, maar ook naar sociale en culturele aspecten. Al die elementen verbinden we met elkaar in een uniek ontwerp, zonder de technische uitvoerbaarheid en het budget uit het oog te verliezen.

In onze ontwerpen sluiten we ook aan bij maatschappelijk ontwikkelingen, zoals participatie in beheer en het belang van een gezonde leefomgeving. Zo kan een nieuwe inrichting van een plek kinderen en ouderen uitdagen meer te bewegen.

Verkeersveilig, groen én uitnodigend
Bekijk het project