MENU

Openbare ruimte + Stedenbouw

Terug naar Projecten overzicht

Kantorencampus De Meern

2014

Ontmoeten

Natuurbeleving

Ontwikkelaar

Voor Merin kantoor- en bedrijfshuisvesting heeft Ketner Olsen samen met BELW Advies gewerkt aan de herinrichting van het terrein van dit kantorencomplex in De Meern. Het doel van het project was om door de inzet van groen, de uitstraling en de gebruikskwaliteit te verbeteren en daarmee de verhuurbaarheid en de economische waarde van de kantoren te vergroten.

Het ontwerp bestaat uit een aantal minimale ingrepen in de bestaande situatie. Door het toevoegen van grote bomen en meidoornhagen aan de straatzijde, heeft het gebied een betere landschappelijke aansluiting gekregen op laanbomen langs de Leidsche Rijn en de inheemse beplanting van de boerenerven in de omgeving. Op de hoek van het kavel en tussen de kantoorgebouwen zijn grote plantvakken aangelegd met een ecologische onderhoudsarme beplanting. De nieuwe half verharde paden tussen de gebouwen maken het binnengebied met de hoofdingangen van de kantoren ook voor voetgangers toegankelijk. In dit binnengebied zijn de hagen tussen de parkeerplaatsen en de voetpaden hersteld en verbreed. Ook hebben een aantal parkeerplaatsen plaatsgemaakt voor plantenbakken met zitranden, waardoor er bij elk kantoor een gastvrij entreegebied is ontstaan. Het zicht naar het naastgelegen garagebedrijf is gecamoufleerd met een begroeid hekwerk.

Het terrein heeft een meer gevarieerde groene uitstraling gekregen en voegt zo iets toe aan de beleving van de mensen die er werken en op bezoek komen.