MENU

Openbare ruimte + Stedenbouw

Terug naar Projecten overzicht

Visie Openbare ruimtes Antoni van Leeuwenhoek

2014

Begeleiden

Ontmoeten

Natuurbeleving

In opdracht van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en onderzoeksinstituut, hebben BELW Advies en Ketner Olsen een Visiedocument gemaakt voor de openbare ruimtes in en rondom het gebouwencomplex. Met de verbouw en nieuwbouw van een aantal gebouwen, waaronder een grote parkeergarage, heeft het gebied in de afgelopen jaren een transformatie ondergaan. Het Visiedocument geeft een beeld van zowel de ruimtelijke kansen als de facilitaire opgave in een omgeving met veel logistieke uitdagingen. Vanuit de ambitie van het Antoni van Leeuwenhoek is er behoefte een uitnodigende, gastvrije en omarmende omgeving in te richten voor de patiënten, de bezoekers, staf en onderzoekers. In het Visiedocument worden de mogelijkheden geschetst om hier op verschillende schaalniveaus vorm aan te geven. Van het creëren van betere verbindingen van gebied met het omringende stadsdeel tot het creëren van ommetjes op het terrein en het toegankelijk maken van binnentuinen. Bomen en beplanting worden hierbij ingezet als begeleidend groen, als kwalitatief en patiënten ondersteunend groen en om een balans te  creëren tussen open doorgangruimtes en meer besloten verblijfsplekken.