MENU

Openbare ruimte + Stedenbouw

Terug naar Projecten overzicht

Geluidsculptuur Poortstraat

2009

Begeleiden

Gemeente

De transformatie van de Poortstraat van een gewone straat tot een belangrijke verkeersader voor trams van en naar het nieuwe Centraal Station. De situering van de Poortstraat in het zakengebied rond het Weena en in het verlengde van de Lijnbaan is een belangrijk uitgangspunt in de herinrichting geweest. De vraag was binnen het ontwerp een groot aantal verkeersstromen te regelen en de plek verblijfskwaliteit te geven. De met gras ingezaaide trambaan heeft een verticale begrenzing gekregen met een begroeide rand. Zo ontstaat een groene zachte ruimte voor de tram, die het geluid van de wielen dempt en de oversteekbaarheid van de trambaan voor voetgangers en fietsers verkleind. Deze geluidsculptuur vormt ook een groene bloeiende achtergrond voor het voetgangersgebied aan de ene en het auto- en fietsverkeer aan de andere kant. In het voetgangersgebied zijn een aantal banken en bomen geplaatst om het een aangename plek te maken waar verblijf gestimuleerd wordt. Op die manier krijgt de sculptuur een dubbele rol en vormt ze een belangrijk deel van de nieuwe identiteit van de straat. Voor een goede verweving met het stadsweefsel zijn voor de inrichting materialen gebruikt die voorkomen in het stationsgebied en op de Lijnbaan aan de overzijde.