MENU

Openbare ruimte + Stedenbouw

Terug naar Projecten overzicht

Groenvisie Coolhaveneiland

2008

Begeleiden

Natuurbeleving

De groenvisie laat de kansen zien voor het vergroten van de groene kwaliteit van de leefomgeving in het hart van het Coolhaveneiland. Door het maken van groene intieme plekken en straten als tegenhanger van de nabije grootschalige havenontwikkelingen, waar juist de relatie met het water centraal staat. Om meer groen te maken in het hart van de wijk, wordt voorgesteld om op verschillende schaalniveaus tegelijk te werken. Om draagvlak te creëren en daarmee de duurzaamheid van de projecten te vergroten worden “ top down” projecten, geïnitieerd door de overheid, gecombineerd met “bottom up” projecten, waarin bewonersparticipatie centraal staat. Naast het maken van nieuwe groene plekken, zijn ook groene routes belangrijk om plekken toegankelijk te maken en de belevingswaarde van de buurt te vergroten.

De groenvisie kwam tot stand op eigen initiatief in samenwerking met Marlies Quack en Gudrun Bosch.