MENU

Openbare ruimte + Stedenbouw

Terug naar Projecten overzicht

Binnenhoven centrum Almere Haven

2007

Begeleiden

Ontmoeten

Ontwikkelaar

Aanleiding voor de studie is de mogelijke sloop en nieuwbouw van een aantal gebouwen in het hart van het centrumgebied van Almere Haven. Wij hebben de studie breder getrokken en alle bouwblokken waaruit het centrumgebied bestaat geanalyseerd op ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteiten. De visie richt zich op het versterken van de formele buitenkanten en de informele binnenkanten van de bouwblokken. Hiertoe worden een aantal ingrepen in de ruimtelijke structuur van het centrumgebied voorgesteld en verbeeld. Door het versterken van de profielen met nieuwe rooilijn bebouwing en de herinrichting van de openbare ruimtes, wordt de formele structuur van het centrumgebied versterkt. Door daarnaast de overmaat van ruimte in de binnenhoven opnieuw te definiĆ«ren met groen en bebouwing en de hoven met elkaar te verbinden door herkenbare routes, wordt ook de informele structuur versterkt en ontstaan aantrekkelijke binnengebieden om te wonen en te werken. Ketner Olsen is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig en landschappelijk aandeel binnen de studie, het architectenbureau Broekbakema heeft zich met name bezig gehouden met de typologie en het programma van de nieuwe bebouwing.