MENU

Openbare ruimte + Stedenbouw

Terug naar Projecten overzicht

Duurzame woonwijk Kolding

2009

Natuurbeleving

Begeleiden

Prijsvragen

In deze Europan inzending voor een nieuwe duurzame wijk in de stad Kolding in Denemarken, heeft Ketner Olsen de nadruk gelegd op het procesmatige aspect van “groei”. Het motto “How to grow a sustainable district” is uitgewerkt in een concept van het planten van zaden, de zgn. Ecopoints. De Ecopoints vormen de basis voor een duurzame wijkontwikkeling vanuit sociaal, technisch en economisch oogpunt. De plankaart laat een autovrij gebied zien, waarin een aantal bestaande elementen zoals een renbaan en volkstuinen zijn geïntegreerd. Afhankelijk van de ligging, nabij het bestaande stadscentrum of dichterbij de rivier, zijn de verschillende Ecopoints gesitueerd:

De Urban Ecopoints richten zich op de ecologische voordelen van een compacte bouwwijze. De ronde gebouwen verminderen het materiaalgebruik, de bouwkosten en het warmte verlies. Oppervlaktewater wordt via de open bestrating verzameld in de wadi ’s die het gebied doorkruisen.  De Urban Ecopoints zorgen voor een levendig en autovrij woon- werkgebied door de aparte parkeertorens die aan de weg zijn gesitueerd. De Suburban Ecopoints, zijn in de eerste plaats een plek voor sociale interactie als vervanging voor de traditionele straat. Deze Ecopoints zijn gebaseerd op een gemeenschappelijk gebruik van natuurlijke bronnen. De kern voorziet de Ecopoints van zonne- en windenergie, collectieve opvang en zuivering van regenwater en collectieve compostering van afval. De Landschap Ecopoints zorgen ervoor dat er een natuurlijk landschap ontstaat met grote diversiteit. Deze Ecopoints dienen letterlijk als zaadverspreiders. 

De prijsvraag inzending kreeg van de jury een eervolle vermelding.