MENU

Openbare ruimte + Stedenbouw

Terug naar Projecten overzicht

Speelplekken Vogelbuurt Zwijndrecht

2014

Sport en spel

Begeleiden

Ontmoeten

Gemeente

Het vervangen van de riolering en de bestrating in de Vogelbuurt, vormde de aanleiding voor de gemeente Zwijndrecht om ook de verouderde inrichting van de speelplekken aan te pakken. SPEELWIJK is met project gestart door eerst samen met kinderen en bewoners te onderzoeken hoe zij de openbare ruimte en de speelplekken in hun wijk ervaren en in de toekomst wensen te gebruiken. In het ontwerp hebben de verschillende plekken hierdoor allemaal een andere functie gekregen. Op de plekken waar vooral veel kinderen langskomen en kort verblijven, is de inrichting gericht op dynamiek en beweging. Plekken waar kinderen veel tijd doorbrengen, hebben meer ruimte voor spel en ontmoeting met andere wijkbewoners. Ook worden twee groenstroken die al veel gebruikt werden om te spelen ingericht met speelaanleidingen in de vorm van houten palissaden en een fietsparcour met houten bruggetje voor de peuters.

De wijk heeft met de nieuwe inrichting van de openbare ruimte niet alleen een meer gevarieerde inrichting gekregen op het gebied van spelen en ontmoeting, maar door het kleur en materiaalgebruik ook een eigen herkenbare identiteit.